Back to the listing

5 HR-Trends na COVID-19

Er gebeurt veel binnen het HR-landschap, zeker na de komst van COVID-19. Er is veel geschreven over de “Future of Work”. Maar, de Future of Work is toch al echt hier. Desondanks zie je veel organisaties nog worstelen met dit vraagstuk. Organisaties binnen Nederland en België hebben het zwaar. Alle veranderingen met thuiswerken, veranderende rollen, de nieuwe zoektocht naar de ideale work-life-balance en optimaal werkgeluk zorgen ervoor dat HR-leiders hun handen en agenda vol hebben.

We zien ook dat na de epidemie veel HR-leiders nu kritischer dan ooit naar de processen en systemen kijken. Daarnaast zien ze dat het welzijn van de mensen nog belangrijker is geworden dan het al was. Maar, nu komt het; leiders hebben nog moeite de vraagstukken met elkaar te koppelen. Een mooi voorbeeld is dat vaak de perceptie heerst dat als je een proces automatiseert met het resultaat dat een werknemer zijn of haar taken komen te vervallen, dit haaks staat op een people-first-beleid. Wat nou welzijn van de werknemer. Dit is een grote misconceptie die gelukkig aan het vervagen is. Door het automatiseren van een of meerdere processen en het overbodig maken van bepaalde manuele taken, help je niet alleen je eigen organisatie, maar ook de persoon die hiermee geraakt wordt. Je krijgt de kans om op een ander manier te kijken naar de vaardigheden en inzet van zo een persoon. Je kan iemand nog meer in zijn of haar kracht zetten. 

Grotere organisaties zie je al hierop voorsorteren. Onderzoekers van Gartner, McKinsey en Deloitte hebben dit het afgelopen jaar verder onderzocht en hier zijn de vijf trends uit voorgekomen. Dit zijn de trends die te zien zijn bij de HR-leiders van grote en leidende organisaties:

  1. People-first als de hoogste prioriteit stellen binnen de organisatie

Meer dan 80% heeft binnen de jaarlijkse Global Human Capital survey van Deloitte aangegeven dat people-first absoluut de nummer één prioriteit is voor de organisatie en het succes. Het gaat niet alleen om de werknemer, maar om de persoon. Empathie is na COVID-19 belangrijker dan ooit. De werkgever heeft een cruciale rol in het wegnemen van onnodige stress bij de werknemer. Werknemers ervaren nu veel stress met het zoeken van de juiste balans met thuis, sporten, hulpmiddelen om op afstand te werken. Hoe meer je een werknemer helpt en gelukkig maakt, des te productiever zijn ze. 

  1. Inclusie is een kritische factor voor een high-performance-organisatie

Ondanks dat deze trend lijkt op deze eerste, gaat deze trend over de verbinding tussen de mensen. Als HR is het van cruciaal belang dat de mensen zich thuisvoelen en het gevoel hebben dat ze erbij horen. De emotionele verbinding zorgt ervoor dat werknemers inpidueel en gezamenlijk beter presteren. Juist in tijden van en na een pandemie. 

  1. Het opnieuw evalueren en mappen van vaardigheden

Een trend wat voor organisaties wel een lastige is; het opnieuw evalueren en herinrichten van vaardigheden. Dit doe je op basis van hoe werk eruit gaat zien of hoe het eruit moet zie. Tot op heden wordt er nog steeds gekeken naar hoe het nu eruit ziet. Diverse onderzoeken laten juist zien dat het kritisch evalueren van de vaardigheden, juist samen met de medewerker zorgt voor betere resultaten. Zowel voor de werknemer als voor de organisatie zelf.

  1. Transformeren van efficiency naar veerkracht

Harvard Business Review heeft onlangs met een artikel nog laten zien wat eerder onderzoek wat Mckinsey ook al aangetoond heeft;  organisaties die veerkracht en flexbiliteit verankeren in hun strategie en werkwijze, presteren financieel significant beter. We praten hier over een hogere ROI van 150% tot 500% op de waarde van de organisatie zelf.

  1. Flexibele teams onafhankelijk van locatie

Ruim 46% van de professionals geven aan dat een ideale work-life-balans essentieel is voor een gelukkig leven. Als aanvulling geven 87% van de HR-professionals aan dat flexibele werkprogramma’s bijdraagt aan gelukkigere werknemers. Het flexibel kunnen werken, onafhankelijk van een fysieke locatie zorgt voor minder stress en betere resultaten.