Back to the listing

De pandemie zorgt voor vertraging. Niet binnen Legal.

De wereld is altijd in beweging en dat geldt zeker voor de juridische wereld. Juristen hebben dagelijks te maken met nieuwe uitdagingen. Dit geldt voor uitdagingen specifiek binnen hun vakgebied, maar ook voor de uitdagingen binnen hun branche.

Veel advocaten- en notariskantoren investeren de laatste twee jaar aanzienlijk in het automatiseren en digitaliseren van hun werk en processen. Een investering die absoluut noodzakelijk is om anno 2021 mee te kunnen komen. Het is dan ook niet voor niks dat veel Venture Capital organisaties het gemunt hebben op organisaties die zich bezighouden met het recht. De cijfers laten namelijk zien dat er veel potentie is en dus veel te halen valt. Dit is natuurlijk muziek in de oren van een VC-investeerder.

De investeringen die gedaan worden zijn vooral gericht op het verhogen van de productiviteit, het aanbieden van betere juridische diensten en producten en het verhogen van de kwaliteit tegen lagere kosten. Ondanks dat de legal branche de reputatie heeft traag te zijn met het adopteren van technologie, gaat het nu toch wel heel hard.

Wereldwijd schieten er juridische startups uit de grond die zich richten op het aanbieden van juridische en notariële diensten via/middels het internet. Denk hierbij aan het snel en gemakkelijk oprichten van een vennootschap, het overdragen van aandelen of het opstellen van een samenlevingscontract. Het kan tegenwoordig heel snel met enkele klikken op de knop. Sommige juridische veteranen zullen nu ongetwijfeld van hun stoel springen en zeggen dat dit niet mogelijk is. Vaak omdat het stukje maatwerk vergeten wordt. Toch is dit de realiteit van vandaag.

Slimme contracten (smart contracts), juridische databases met artificial intelligence en natural language processing, het bestaat allemaal. Ook wij als CheckHub behoren tot het rijtje van Legal Tech organisaties. Ooit als startup begonnen met een focus op Legal en HR en nu partner van zeer grote legal- en HR-organisaties zoals Randstad. De afgelopen periode zien we de vraag en druk binnen de juridische wereld steeds groter worden. Soms leest men wel eens dat de komst van Covid-19 ervoor heeft gezorgd dat projecten en zaken stilliggen. Binnen legal is dit het tegenovergestelde. De druk op efficiëntie, het adequaat en tijdig afhandelen van klantcases is alleen maar hoger geworden. Waar organisaties dit vroeger probeerde op te vullen met handjes, gebeurt dit nu met duurzame technische oplossingen. 

Ook zien we een andere verschuiving. Vroeger was een advocaten- of notariskantoor meer een commodity. Je hebt een contract of notarieel document nodig en zoekt hierbij het kantoor wat qua locatie en prijs het beste is. Echter, consumenten worden kritischer. De reputatie van elk bedrijf wordt kritisch geëvalueerd op het internet en dit is nu nog meer van toepassing op juridische organisaties. De consument is klant en de klant is koning. 

Wij als CheckHub vinden dit een positieve ontwikkeling. Het dwingt namelijk organisaties om nog kritischer te kijken naar hun dienstverlening en processen. Organisaties die al goed presteerden zullen nog beter presteren. Organisaties die gaten laten vallen, krijgen nu de kans deze adequaat en duurzaam op te vullen door middel van technologie. Het succes van de gemiddelde organisatie zal in de nabije toekomst niet afhangen van de kwaliteit van je werk of prijzen daarvan. Maar, van de perceptie van de klanten. We adviseren organisaties dan ook met klem hier tijdig op in te spelen. Nu kan het nog.

Richard