Back to the listing

Een nieuwe stap binnen de platformisering

Het fenomeen van platformiseren zet zich in een rap tempo door. Voor de mensen die nog niet helemaal bekend zijn met de term “platformiseren”; platformiseren is het simpelweg opzetten van een dienst of service in de vorm van een platform. Voorbeelden zijn Uber, LinkedIn, Roamler etc.

Deze platformen en de platformeconomie die als gevolg hiervan ontstaat heeft verstrekkende gevolgen op de samenleving zoals wij die kennen. Wie hier natuurlijk direct op voorsorteert, is Google. Google heeft zich ten doele gesteld om de zoekervaring naar een nieuwe baan te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen maakt Google gebruik van zogenaamde microdata om vacatures van perse bronnen bovenaan Google weer te geven. Sinds medio 2017 is Google for Jobs als pilot live in de Verenigde Staten en zijn Nederland, België en Frankrijk binnenkort aan de beurt. 

Google for Jobs begint nu sinds 2017 steeds volwassener te worden. Naar aanleiding van de opgedane ervaring, data en onderzoek is Google bezig met grote aanpassingen. Een van de beste voorbeelden is dat Google bezig is met een algoritme die de jobadvertenties controleert op integriteit. Dit betekent dat de teksten uniek en waarheidsgetrouw zijn en dat de vacature nog open staat en verlopen is. 

In het verlengde hiervan laat onderzoek van het economisch bureau van ING zien dat de platformen drastisch de arbeidsmarkt zullen én gaan veranderen. Twee aspecten waarop dit fenomeen veel invloed heeft zijn de regelgeving en (gebruikte) technologie. Je moet je namelijk voorstellen dat niet alleen de werving zich aan het verplaatsen is, maar het het gehele wervingsproces zelf; van vacaturetekst tot hire. Concreet betekent dit dat het gehele sollicitatieproces online verloopt, inclusief het tekenen van je arbeidscontract. Platformen zoals LinkedIn en Google zijn hiermee bezig. Maar, ook grote arbeidsorganisaties zoals USG People zitten niet stil.

De bovenstaande veranderingen zijn een logisch gevolg van de evolutie van technologie, maar vooral ook van onze generatie. Veelal van het contact vindt vandaag de dag digitaal plaats en de nieuwe generatie werkt en denkt anders dan de voorgaande generaties. Kijken we naar de voordelen van dit alles. Dan zien we vooral de volgende zaken terug:

  • De zoekkosten dalen: platformen maken het vinden en beoordelen van kandidaten gemakkelijker.
  • De contractkosten dalen: het afsluiten van arbeidscontracten wordt gemakkelijker.
  • De administratiekosten dalen: uren bijhouden, factureren en betalen verloopt via een platform.

Deze voordelen dragen op den duur weer bij aan een steeds sneller wordende adoptie van organisaties en werkgevers. Het centraliseren van je processen, total-cost-of-ownership en het besparen op je overhead wordt alleen maar gemakkelijker en aantrekkelijker op deze manier. Uiteindelijk ontsnapt niemand aan de transformatie. De vraag is of jij er klaar voor bent…

Richard