Back to the listing

Social distancing voor langere tijd deel van ons dagelijks leven

Voor de meesten onder ons was ons dagelijks leven na het uitroepen van de maatregelen rond de Covid-19-pandemie eerst wat onwennig en irreëel. Maar we beseffen meer en meer dat er iets ingrijpends aan het veranderen is en dat we waarschijnlijk in de toekomst niet zomaar terug naar het ‘normale leven’ zullen kunnen, maar dat bepaalde elementen zullen blijven deel uit maken van ons bestaan.

Gelukkig bestaan er al heel veel digitale oplossingen die hier bij kunnen helpen. Zo biedt het online platform van CheckHub dé mogelijkheid om documenten die u nodig heeft van particulieren of bedrijven volledig 100% digitaal in te zamelen en automatisch te valideren, converteren, hernoemen volgens uw eigen nomenclatuur en op te slaan in uw systeem.

In een recent artikel dat verscheen in het tijdschrift Science stellen Harvard-onderzoekers bijvoorbeeld dat het nemen van sociale afstand (het ons reeds bekend in de oren klinkende ‘social distancing) waarschijnlijk tot 2022 nodig zal zijn.

Het Harvard-team heeft de Covid-19-pandemie gemodelleerd in de veronderstelling dat deze seizoensgebonden zou zijn zoals andere virussen in dezelfde familie. Dit betekent dat verschillende periodes van social distancing nodig zullen zijn tot ten minste 2022 om te voorkomen dat ziekenhuizen niet kunnen instaan voor het doeltreffend behandelen van patiënten.

“Een ad-hoc-maatstaf voor social distancing zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om ervoor te zorgen dat SARS-CoV-2 binnen de grenzen van de capaciteit van intensieve verzorgingsafdelingen van de ziekenhuizen blijft”, vatte één van de auteurs, Stephen Kissler, samen in een telefonische vergadering met journalisten op dinsdag 14 april 2020.

Dit betekent heel zeker dat we allemaal onze manier van handelen, werken en omgaan met mensen zullen moeten aanpassen. Telewerken, virtuele online vergaderingen, overschakelen op digitale documentenverwerking zullen absoluut noodzakelijk zijn om onze job te kunnen doen. Dit geldt zeker voor notarispraktijken waar nog heel veel afspraken ter plaatse en fysieke documenten gebruikt worden.

Gelukkig bestaan er al heel veel digitale oplossingen die hier bij kunnen helpen. Zo biedt het online platform van CheckHub dé mogelijkheid om documenten die u nodig heeft van particulieren of bedrijven volledig 100% digitaal in te zamelen en automatisch te valideren, converteren, hernoemen volgens uw eigen nomenclatuur en op te slaan in uw systeem.

Eén ding is volgens de auteurs van het onderzoek vrijwel zeker: het nieuwe coronavirus zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Volgens hen is het onwaarschijnlijk dat de immuniteit sterk genoeg en duurzaam genoeg is om het coronavirus te laten verdwijnen aan het einde van de eerste golf die we nu doormaken (in tegenstelling tot de SARS van 2002-2003).

Dus we zorgen er beter voor dat we voorbereid zijn en de nodige tools ter beschikking hebben om onze job in de komende maanden én jaren naar behoren te kunnen doen. Dit alles heeft als bijkomende voordelen dat u tijd en kosten gaat besparen op administratief werk, meer efficiëntie zal creëren en bovendien uw klanten een veel betere gebruikerservaring zal bieden.